CVO 3 Hofsteden
volwassenenonderwijs

hoe inschrijven?

inschrijven?

Online

 • Schrijf je in voor een cursus via het online inschrijvingsformulier. Zie: cursusaanbod - gewenste cursus - ‘Lesrooster en inschrijven’.
 • Betaal de opleiding binnen de 5 werkdagen via overschrijving. De betalingsgegevens ontvang je na het invullen van het inschrijvingsformulier.
 • Je inschrijving is definitief wanneer we de betaling ontvangen hebben. Dan pas is je plaats verzekerd en kan je de lessen volgen.
 • Breng eventuele kortingsattesten of opleidingscheques zo snel mogelijk naar één van onze secretariaten. We storten de korting terug.
 • Bij schrapping van de cursus storten we het inschrijvingsgeld zo snel mogelijk terug.

Op het secretariaat

 • Kom langs op één van onze secretariaten met je identiteitskaart en eventuele kortingsattesten of opleidingscheques.
 • Heb je recht op betaald educatief verlof? Zeg het aan de secretariaatsmedewerkers.
 • Onze medewerkers schrijven je meteen in.
 • Betaal met Bancontact. Dan pas is je plaats verzekerd en kan je de lessen volgen.

Cadeaubon

Op zoek naar een origineel cadeau? Geef iemand een cursus cadeau!
De CVO-cadeaubon kan je kopen op onze secretariaten. Je kiest zelf het bedrag dat je wil schenken. De bon is één jaar geldig voor een opleiding naar keuze, op al onze lesplaatsen.

Je eerste les? Kom naar het secretariaat of - bij een lesplaats zonder secretariaat - de centrale hal van je lesplaats. Daar zal je de lokaalverdeling van de verschillende cursussen vinden.

Kostprijs en kortingen

Kostprijs

De prijs van de cursussen wordt door de overheid bepaald: een lesuur kost 1,50 euro. Een cursus kan 40, 60, 80, 120 of 160 lesuren bevatten. De respectievelijke kostprijs is dan 60, 90, 120, 180 of 240 euro. Bij de meeste cursussen hoort ook lesmateriaal (handboek, syllabus of verbruiksgoederen voor schoonheidszorgen, florist en voeding). De prijs van jouw cursus, inclusief lesmateriaal, vind je hier: cursusaanbod - gewenste cursus - ‘Prijs’.

Kortingen

De overheid voorziet heel wat kortingen of vrijstellingen van inschrijvingsgeld. Deze kortingen zijn niet van toepassing op het lesmateriaal.

Opleidingscheques

In sommige gevallen kan je als werknemer opleidingscheques aanvragen:

 • je hebt studies afgerond in het hoger onderwijs en volgt in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding
 • je hebt geen studies afgerond in het hoger onderwijs.

In deze twee gevallen kan je sommige opleidingen betalen met opleidingscheques (max. 250 euro per kalenderjaar). De Vlaamse overheid betaalt de helft van de waarde van de opleidingscheques. Als je geen diploma middelbaar onderwijs hebt, kan je zelfs het volledige bedrag terugkrijgen. Je kan opleidingscheques aanvragen tot 2 maanden na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op de website van VDAB.. Komt jouw cursus in aanmerking voor betaling met opleidingscheques? Zie: cursusaanbod - gewenste cursus - ‘Prijs’.

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille (erkenningsnummer DV.O 102 750) is een subsidiemaatregel voor kleine en middelgrote ondernemingen. De subsidie vergoedt 50% van de opleidingskosten. Werkgevers of ondernemingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en zelf de subsidieaanvraag indienen. De aanvraag gebeurt vóór de start van de cursus. Meer informatie vind je op de website van VDAB. Omdat de procedure enige tijd in beslag kan nemen, vragen wij de cursus bij inschrijving te betalen. Zodra de aanvraag volledig afgerond is, storten we het betaalde bedrag terug.

Betaald educatief verlof

Met betaald educatief verlof mogen werknemers die een cursus volgen in een CVO gedurende een aantal uur op het werk afwezig zijn met behoud van loon. Als je recht hebt op betaald educatief verlof, bezorgen we je om de drie maanden een attest voor je werkgever. Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. Komt jouw cursus in aanmerking voor betaald educatief verlof? Zie: cursusaanbod - gewenste cursus - ‘Prijs’. Vermeld je recht op betaald educatief verlof bij inschrijving.

Volledige vrijstelling inschrijvingsgeld

Behoor je tot een van onderstaande categorieën, dan betaal je geen inschrijvingsgeld. Je betaalt enkel het lesmateriaal. Bij inschrijving vragen we je een attest waarmee je aantoont dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling. De datum op dit attest mag maximaal 1 maand vroeger of later zijn dan de datum waarop je je inschrijft.

 • VDAB-attest
  • Cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen en een opleiding volgen die door VDAB erkend wordt in het kader van een traject naar werk.
  • Niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht hebben op een wachtuitkering.
 • OCMW-attest
  • Alle cursisten met een leefloon of een inkomen via maatschappelijke dienstverlening.
  • Cursisten die ten laste zijn van een persoon die voldoet aan bovenstaande voorwaarde.
  • Asielzoekers die materiële hulp genieten.
  • Inburgeraars met inburgeringscontract of inburgeringsattest (enkel voor Nederlands richtgraad 1 en 2).

Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld

Behoor je tot een van onderstaande categorieën, betaal je 0,30 euro per lesuur en het lesmateriaal. Bij inschrijving vragen we je een attest waarmee je aantoont dat je in aanmerking komt voor die bepaalde vrijstelling. De datum op dit attest mag maximaal 1 maand vroeger of later zijn dan de datum waarop je je inschrijft.

 • VDAB-attest
  • Cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen en een opleiding volgen die door VDAB niet erkend wordt als traject naar werk.
  • Cursisten die ten laste zijn van een persoon die voldoet aan bovenstaande voorwaarde.
  • Mindervaliden.
  • Alle cursisten die in het bezit zijn van een van volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van volgende attesten:
   • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt.
   • Een attest waaruit blijkt dat de cursist recht heeft op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten.
   • Een attest waaruit blijkt dat de cursist ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • Basiseducatie: Alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende minstens 120 lesuren, voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een CVO.

Meer info

Nog meer precieze informatie vindt u hier:
http://onderwijs.vlaanderen.be/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs

Instappen in een hoger niveau

Ben je nieuw in het volwassenenonderwijs wil je je graag inschrijven voor een hoger niveau of een vervolgcursus van een bepaalde opleiding? Dan zullen onze vrijstellingsproeven uitsluitsel geven over het niveau waarin je kan starten. Je kan een vrijstellingsproef afleggen na afspraak met één van onze secretariaatsmedewerkers. In juni, augustus en september zijn er vaste momenten waarop je een vrijstellingsproef kan afleggen. Deze momenten vind je vanaf mei op deze website.

Inschrijving annuleren

Bij annulering kunnen we je inschrijvingsgeld terugstorten in volgende situaties:

 • Je annuleert voor de start van de cursus.
 • Je annuleert ten laatste de dag volgend op de tweede lesdag en je kan een doktersattest voorleggen. In dit geval betaal je 15 euro administratiekosten.

In alle andere gevallen kan je annuleren, echter zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Arabisch